A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỐ VUI VỀ BIỂN ĐẢO (2018-2019)

Thực hiện chỉ đạo theo Kế hoạch số 528/KH-PGDĐT ngày 17/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, giai đoạn 2018 – 2020;

Ban hoạt động NGLL trường Tiểu học Suối Tân xây dựng kế hoạch đố vui “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam” năm học 2018 – 2019.

- Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học về tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung và biển đảo Khánh Hòa nói riêng.

- Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển; chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo.

1. Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam.

2. Những đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo.

3. Tìm hiểu những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

4. Biết được những tiềm lực về kinh tế của biển, đảo đối với đất nước.

5. Những biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên biển.

Thời gian, đối tượng và hình thức tổ chức

1. Thời gian: Tổ chức đố vui tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam được tiến hành vào các giờ chào cờ đầu tuần từ tháng 12/2018 đến 15/5/2019.

2. Đối tượng: tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 5

3. Hình thức: Mỗi cá nhân đưa tay trả lời câu hỏi của Ban tổ chức. Trả lời đúng sẽ nhận được quà từ BTC.

Mỗi tuần sẽ có từ 3 đến 5 câu hỏi đố vui. Ban tổ chức sẽ đưa ra câu hỏi trước vào mỗi tuần; GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các em tìm tài liệu để trả lời câu hỏi

Một số hình ảnh :


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan