A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG ĐOÀN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm học 2019-2020, Kế hoach số 02/KH-TTHTCĐ ngày 23 tháng 09 năm 2019 của trung tâm học tập cộng đồng xã Suối Tân. Trường tiểu học Suối Tân xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục SỬA ĐỔI (Luật số 43/2019/QH14) như sau :

1. Mục đích :

-Nâng cao nhận thức của người CBGVNV,HS và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật giáo dục.

-Tổ chức triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019 (Quốc hội khóa 14), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 2019 (sửa đổi, bổ sung) một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

-Góp phần ngăn ngừa tình trạng bệnh thành tích trong giáo dục nói chung.

2. Yêu cầu :

          -Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

          -Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản có liên quan được tiến hành liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng.

Một số hình ảnh tuyên truyền :

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan